PRIVACYVERKLARING

Stichting Dubbelgreep (verderop genoemd: Dubbelgreep) in Zwolle draagt zorg voor een correcte, veilige en transparante gegevensverwerking en volgt daarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke persoonsgegevens Dubbelgreep verwerkt en waarom dit gebeurt, leest u in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens Stichting Dubbelgreep
postadres: Ruurlosebeek 1
8033 DW Zwolle
tel.: 038-2302084 of 06-10375042
website: https://www.dubbelgreep.nl/
e-mail: info@dubbelgreep.nl

2. Persoonsgegevens die Dubbelgreep verwerkt
2.1. Dubbelgreep verwerkt de persoonsgegevens zoals je die zelf hebt ingevuld bij aanmeldformulieren (wat betreft kaartverkoop en aanmelden activiteiteten) op onze site. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, wel/geen leerling van Dubbelgreep, leeftijd. Niet al deze gegevens hoeven op elk formulier ingevuld te worden.
2.2. Bij personen die jonger zijn dan 16 jaar, verwerkt Dubbelgreep alleen de gegevens mits ouders/verzorgers van deze persoon hiervoor toestemming heeft gegeven. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze site ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming van de ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij de informatie kunnen verwijderen.
2.3. De AVG maakt onderscheidt tussen persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Deze laatste hebben betrekking op gevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid. Dubbelgreep verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
2.4. Dubbelgreep neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dubbelgreep) tussen zit.

3. Waarom verwerkt Dubbelgreep gegevens
3.1. Naam, adres, telefoonnmmer en e-mailadres worden in eerste instantie gebruikt voor het toesturen van een aanmeldbevestiging en indien nodig daarna voor het toesturen van informatie over een activiteit of kaartverkoop.  Daarnaast kan het gebruikt worden voor contactopvolging i.v.m. een eventuele covidbesmetting.
3.2. Om te bepalen welk deelnemersgeld van toepassing is vragen we (soms)  je of je een leerling bij Dubbelgreep bent.
3.3. Dubbelgreep maakt een deelnemerslijst waar de hiervoor genoemde persoonsgegevens vermeld worden. Deze lijst wordt uitsluitend gedeeld met de organisatoren van het project.
3.4. Voor registratie van deelnemers op de projectdag wordt gebruik gemaakt van een deelnemerslijst waarop vermeld staan: naam en of het deelnemersgeld betaald is. Deze lijst wordt gebruikt door de vrijwilligers die bij de aanmeldtafel aanwezig zijn en direct na afloop overhandigd aan de verantwoordelijke docenten of bestuursleden van Dubbelgreep.

4. Foto-, film- en geluidsopnames
Voor promotiedoeleinden en als oefenmateriaal worden foto-, film- en geluidsopnames gemaakt. Op de Dubbelgreepwebsite en op social media (zoals Facebook) worden deze gepubliceerd zonder verwijzing naar persoonsgegevens, tenzij:
4.1. hiervoor door betrokkene(n) toestemming is gegeven of tenzij
4.2. het (bij social media) gaat om het delen van een post van een derde.
Voor alle beeldmateriaal geldt:
4.3. groepsfoto’s kunnen zonder meer gepubliceerd worden
4.4. persoonlijke foto’s (close-ups) of foto’s van een groep van drie personen of minder, worden alleen gepubliceerd na toestemming van de geportretteerden Op opnames, in welke vorm dan ook, gemaakt en gepubliceerd door derden, hebben wij geen invloed en daarvoor kunnen wij dan ook geen verantwoordelijkheid op ons nemen.

5. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
5.1. Dubbelgreep gebruikt je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Dubbelgreep jouw gegevens verzamelt.
5.2. Promotiematerialen voor het project zoals foto-, film- en geluidsopnames worden voor onbepaalde tijd bewaard.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Dubbelgreep verkoopt of geeft jouw gegevens niet aan derden, maar zal deze uitsluitend verstrekken als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken die Dubbelgreep gebruikt
De cookies die op onze website gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak van de bezoeker. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt: – het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen – het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dubbelgreep – het recht op ‘overdraagbaarheid van jouw gegevens’ – dat betekent dat je ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, naar jou of een door jou genoemde organisatie door te sturen Wil je gebruikmaken van dit recht, dan kun je dat via e-mail of post laten weten. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Verder wijzen we je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Beveiliging van de persoonsgegevens
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen zo nodig passende maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. Als jij vindt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via e-mail, post of telefoon.