DOCENT WORDEN BIJ DUBBELGREEP

Dubbelgreep is een docentencollectief in Zwolle, waarbij ongeveer 20 docenten aangesloten zijn. Kenmerken van het collectief zijn: individueel les, maar veel samenspeelmogelijkheden. Dubbelgreep draait al meer dan een kwart eeuw heel goed. De meeste docenten geven in hun eigen privélespraktijk les (aan huis). Iedereen werkt als zelfstandige en vraagt hetzelfde lestarief (zie onder tarieven). Van het lesgeld draagt iedere docent 3% af voor de Dubbelgreepkas. Dit geld wordt gebruikt voor onder meer de huur van locaties voor voorspeelavonden.

We zoeken bij voorkeur een docent die in of rondom Zwolle woont en al een eigen lespraktijk heeft. Dit heeft met een of meer van de volgende aspecten maken:
• Er zijn momenteel geen leerlingen voor de instrumenten waar geen docent voor is en mogelijk ook geen aanmeldingen;
• Voor een docent van buiten Zwolle is het veel moeilijker om hier een lespraktijk op te bouwen en contact te houden met de andere docenten, dan voor iemand die in Zwolle woont;
• Alle docenten betalen zelf hun eventuele reiskosten en/of huur van een lesruimte. Vaak blijft er dan te weinig geld over.

Op dit moment is er ruimte voor docent(en):
• Basgitaar
• Contrabas
• Harp
• Hoorn
• Saxofoon
• Trompet
• Peutermuziek en -dans
• Muziek op Schoot (of een vergelijkbare cursus onder andere naam)

Mocht je belangstelling hebben om je aan te sluiten bij Dubbelgreep en één van deze of andere lessen te gaan geven, stuur dan je motivatie plus cv naar info@dubbelgreep.nl. Heb je zelf een lespraktijk en wil je je eventueel aansluiten bij ons al 30 jaar goed lopende docentencollectief, neem dan ook contact op via voor meer informatie.