DOCENT WORDEN BIJ DUBBELGREEP

Heb je je hoofdvakstudie conservatorium (klassiek/pop/jazz) afgerond?
Heb/wil je als zelfstandig vakdocent een eigen lespraktijk (zzp)?
Beschik je zelf over een lesruimte (thuis of op locatie)?
Zie je de meerwaarde van samenwerken met collega’s voor jouw lespraktijk?

KWALITEIT LOONT:
Stichting Dubbelgreep Muziekles staat al 30 jaar voor kwalitatief hoogstaand individueel muziekonderwijs door gekwalificeerde muziekdocenten in Zwolle.
Aangesloten vakdocenten staan samen garant (naast de individuele lessen) voor een ruim aanbod aan educatieve en creatieve initiatieven, om zodoende een kwaliteitsimpuls te geven aan het muziekonderwijs in Zwolle. Daarnaast biedt het collectief een paraplu waaronder lesvoorwaarden helder geformuleerd zijn en waar docenten elkaar inspireren en tot steun zijn.

Wat is Dubbelgreep Muziekles niet?
Dubbelgreep Muziekles is géén muziekschool/werkgever; Dubbelgreep heeft géén ‘eigen’ leslocatie, voorziet niet in lesruimtes, en docenten dienen zélf zorg te dragen voor de facturering (en het lestarief!) binnen de eigen lespraktijk.

Wat biedt Dubbelgreep Muziekles?
Zichtbaarheid & Kwaliteit:
– Denk aan aspecten waar je leerlingen baat bij hebben;
• Jaarlijks frequente grote en kleine voorspeelmomenten op vaststaande locaties in Zwolle.
• Verschillende evenementen waaronder workshops en masterclasses.
• Samenspelen, groepslessen en uitvoeringen met andere instrumenten.
– Denk aan aspecten waar jij als professional baat bij hebt;
• taakverdeling/feedback/steun/saamhorigheid/inspiratie onder collega’s.
• zichtbaarheid van jouw lespraktijk.
• kwaliteitskeurmerk voor jou als docent.

Als Dubbelgreepdocent:
– heb je passie voor muziekonderwijs.
– heb je de conservatoriumopleiding voor vakmusici (klassiek/pop/jazz) afgerond.
– betaal je een jaarlijkse vaste bijdrage en een variabele afdracht (klein % van je lestarief)
– Ben je actief betrokken bij de organisatie van minimaal twee activiteiten/evenementen.
– Ben je per jaar bij twee algemene vergaderingen van het Docentencollectief aanwezig.

Op dit moment is er ruimte voor docent(en):
• Basgitaar
• Contrabas
• Harp
• Hobo
• Hoorn
• Klarinet
• Saxofoon
• Trompet
• Peutermuziek en -dans
• Muziek op Schoot (of een vergelijkbare cursus onder andere naam)
• Zang

Lijkt het je wat om ons team te komen versterken? Neem contact op! info@dubbelgreep.nl