JAARVERSLAG 2012-2013

Leeringenaantallen
Omgerekend naar een aantal leerlingen dat een wekelijkse les volgt van 30 minuten, had Dubbelgreep in dit seizoen 226 leerlingen. Het werkelijke aantal leerlingen lag veel hoger (ruim boven de 300), omdat veel leerlingen geen wekelijkse les volgen, maar bijvoorbeeld eens in de veertien dagen komen.

Uitvoeringen
Dubbelgreep organiseerde in dit 25e lesjaar elf voorspeelmomenten. Hoogtepunten waren de Pietenavond op 24 november in de Doopsgezinde Kerk, de Kerstavond op 21 december in de Oosterkerk en de Einduitvoering op 29 juni in de Oosterkerk. Andere uitvoeringen vonden plaats op zaterdagavonden in november, maart en mei in de Doopsgezinde Kerk, op 24 januari in Woonzorgcentrum De Kievietsbloem (dit jaar voor het eerst) en op donderdagavond 18 april in Verpleeghuis Zandhove (dit jaar voor de derde keer). Het programma van de Dubbelgreepdag op 16 maart (Doopsgezinde Kerk) bestond uit: strijkersochtend, 2 pianolunchconcerten, een uur voor kinderen en jongeren en een volwassenenavond. Het thema van de Einduitvoering was: Russische Sprookjes, met onder meer een uitvoering van Prokofievs Peter en de Wolf.

Docenten
Aan het begin van het seizoen waren de volgende docenten verbonden aan Dubbelgreep: Aafke de Vries, Alain Pondman, Albert Haszing, Anneke van den Hoogen, Annelien Bolhuis, Carmen Hovestad, David-Jan Groot, Esther de Boer, Gea Hoven, Georgette de Sonnaville, Hanna Lindeijer, Jisk Lieftink, Karin Vrieling, Leonie van Eldik, Lia Leuven, Lies van Vledder, Maria Bloem-Dette, Marian Rauh, Marit Berends, Mirjam Altena, Paula Hopster, Peter Blom, Philine Coops, Rene Postma, Simone Colicchia.
In de loop van het seizoen zijn de volgende docenten gestopt: Carmen Hovestad, David-Jan Groot, Marit Berends, Mirjam Altena en Rene Postma. Pianodocent Afke Wiersma sloot zich bij Dubbelgreep aan.

Bestuur en coördinator
Het bestuur bestond aan het begin van het seizoen uit: Alet Boukes (voorzitter), Jan Akker (penningmeester), Marjo Krebber (ouder van een leerling), Esther de Boer (docent) en Simone Colicchia (docent). Marjo Krebber stopte in 2012 als berstuurslid en werd opgevolgd door Hilde Telgenhof. Karin Vrieling was coördinator van Dubbelgreep.

Sponsors
Dubbelgreep werd dit jaar gesponsord door: André van Putten Viool- en cellobouwers, de Saxofoonwinkel, ’t Speeltuygh Muziekinstrumenten, L.M.B. Prins B.V., Muziekcentrum Oostendorp, Bouwmaat Zwolle, Muziekhandel Theo Steenbeek B.V., Muziekhuis G. Souman, Groen Warehousing Zwolle B.V.
en De Graaf Muziek.

Bijzonderheden
• Enkele Dubbelgreepleerlingen (piano-cello-klarinet) werkten in juni mee aan een concert in de Grote of St. Michaëlkerk te Zwolle, dit werd voor ouderen georganiseerd door Local Charity.
• Tijdens de kerstavond werkte Dubbelgreep samen met het klein- en kinderkoor van Koorschool Konstantijn onder leiding van Mirna Faber.
• Tijdens de einduitvoering werkte Dubbelgreep samen met de Stichting De Verhalenboot Zwolle. Laura Rozenkamp (uit de Talenstroom van De Verhalenboot) was de verteller bij Peter en de Wolf.
• Aan het einde van dit seizoen is de Muzerie gestopt. Docenten en bestuursleden van Dubbelgreep bezochten onder andere enkele gemeenteraadsvergaderingen hierover. Om goed zichtbaar te zijn en te blijven in de stad, is besloten een grote flyeractie te houden: 25.000 flyers werden besteld, waarvan een groot aantal huis-aan-huis en via onder andere scholen en buurtcentra verspreid zijn door docenten en leerlingen.
• Jacob de Vries stopte als websitebeheerder. Aan het eind van het seizoen werd Sigrid Spier bereid gevonden om een nieuwe website te ontwerpen. Sigrid verzorgt ook al enkele jaren de vormgeving van de programmaboekjes.
• Tijdens de docentenvergadering is besloten dat alle docenten met ingang van het volgende seizoen jaarlijks minimaal 37 (individuele) lessen geven en dat leerlingen daarnaast mee kunnen spelen in projecten (en dus ensemble- of orkestlessen ontvangen).

Docentencollectief Dubbelgreep
KvK Zwolle 05061019
ABN/AMRO 50.32.07.209
Postbus 1379, 8001 BJ Zwolle
tel. 038 230 20 84 of 06 10 37 50 41
info@dubbelgreep.nl
www.dubbelgreep.nl