Voor het seizoen 2017/2018 bedragen de tarieven:
• hele seizoen:
€ 61,- per maand (12 maanden; alle instrumenten; 30 minuten individueel les),
dit bedrag is ex. BTW, zie onder.
(Voor het seizoen 2018/2019 wordt dit € 61, 67 per maand.)
• knipkaart:
€ 244,- (10 lessen van 30 minuten)

Eerst een proefles? Dat kan!
Neem contact op per mail (info@dubbelgreep.nl) of telefoon. Een proefles kost € 17,50 maar is gratis als u/je begint met lessen bij de docent bij wie de proefles gevolgd werd.

Aantal lessen
Het seizoen bestaat uit 37 lesweken en daarnaast zijn er projecten. 
In de schoolvakanties van de middelbare scholen in Zwolle is er (in principe) geen les.

Betaling
Het lesgeld wordt in 3 termijnen voldaan of volgens de termijnen die door de docent worden aangegeven (bijvoorbeeld maandelijks).

BTW
Voor de leerlingen van 21 jaar en ouder zal het te betalen bedrag vermeerderd worden met 21% BTW (dit is wettelijk verplicht).

Meer informatie
Bij de instrumentale lessen is het mogelijk op elk moment in het jaar in te stromen. Afhankelijk van het moment van instromen wordt het tarief aangepast. Het lestarief (alle instrumenten, heel seizoen) is gebaseerd op wekelijkse individuele lessen van 30 minuten.
In overleg met de docent kunnen andere lesvormen worden afgesproken. Voor speciale cursussen (bijv. ensemblecoaching en muziek op schoot) gelden andere tarieven, zie daar.

Pianobegeleiding
De pianodocenten zijn bereid om zangers en instrumentalisten te begeleiden:
• Voor een repetitie van 30 minuten wordt € 20,00 (ex. BTW!) in rekening gebracht.
• Het tarief voor begeleiden op een voorspeelavond, tijdens een concours, etc. in overleg met de (piano)docent.
Neem contact op met een pianodocent via piano@dubbelgreep.nl.