Aantal lessen
Het seizoen bestaat uit 37 lesweken en daarnaast zijn er projecten.
In de schoolvakanties van de middelbare scholen in Zwolle is er (in principe) geen les.

Voor het seizoen 2017/2018 bedragen de tarieven
alle tarieven zijn exclusief 21% BTW voor 21 jarigen en ouder
• wekelijks een individuele les van 30 minuten:
het tarief voor een heel seizoen is elke maand € 61,- (12 keer)
• knipkaart; een individuele les op afspraak:
het knipkaarttarief voor 10 lessen van 30 minuten is € 244,-
het knipkaarttarief voor 5 lessen van 30 minuten is € 122,-

Voor het seizoen 2018/2019 bedragen de tarieven:
alle tarieven zijn exclusief 21% BTW voor 21 jarigen en ouder
• wekelijks een individuele les van 30 minuten:
het tarief voor een heel seizoen is elke maand € 61,67 (12 keer)
• knipkaart; een individuele les op afspraak:
het knipkaarttarief voor 10 lessen van 30 minuten is € 230,-
het knipkaarttarief voor 5 lessen van 30 minuten is € 115,-

Overige tarieven 2018/2019
overleg de mogelijkheden met de docent
alle tarieven zijn exclusief 21% BTW voor 21 jarigen en ouder

• om de week een individuele les van 45 minuten:
het tarief voor een heel seizoen is € 555,-
• om de week een individuele les van 30 minuten:
het tarief voor een heel seizoen is € 388,50

BTW
Voor de leerlingen van 21 jaar en ouder zal het te betalen bedrag vermeerderd worden met 21% BTW (dit is wettelijk verplicht).

Betaling
Het lesgeld wordt in 3 termijnen voldaan of volgens de termijnen die door de docent worden aangegeven (bijvoorbeeld maandelijks).

Eerst een proefles? Dat kan!
Neem contact op per mail (info@dubbelgreep.nl) of telefoon. Een proefles kost € 17,50 maar is gratis als u/je begint met lessen bij de docent bij wie de proefles gevolgd werd.

Meer informatie
Bij de instrumentale lessen is het mogelijk op elk moment in het jaar in te stromen. Afhankelijk van het moment van instromen wordt het tarief aangepast. Het lestarief (alle instrumenten, heel seizoen) is gebaseerd op wekelijkse individuele lessen van 30 minuten.
In overleg met de docent kunnen andere lesvormen worden afgesproken. Voor speciale cursussen (bijv. ensemblecoaching en muziek op schoot) gelden andere tarieven, zie daar.

Pianobegeleiding
De pianodocenten zijn bereid om zangers en instrumentalisten te begeleiden:
• Voor een repetitie van 30 minuten wordt € 20,00 (exclusief 21% BTW voor 21 jarigen en ouder) in rekening gebracht.
• Het tarief voor begeleiden op een voorspeelavond, tijdens een concours, etc. in overleg met de (piano)docent.
Neem contact op met een pianodocent via piano@dubbelgreep.nl.

lesvoorwaardenDG